Nacházíte se:    Hlavní strana   >   O produktech   >   Software pro záznam obrazu NorPix   >   StreamPix   >   Prémiové moduly

Prémiové moduly

Tyto moduly dále rozšiřují funkce programu StreamPix. Vybrané moduly je při instalaci nutné zvolit. Moduly jsou placené a pro jejich plnou funkci je nutná aktivace.

Audio/Video Streamer Module:

Streamování záznamu do sítě nebo na internet.

Color Remapping:

Konverze barev dle tabulky LUT v reálném čase.

LTC Timing Module:

Uložení časové značky LTC (Linear Time Code) s obrázkem (nejedná se o vypálení LTC do obrazu, o to se stará modul LTC Overlay).

DAQ Module:

Umožňuje záznam analogových a digitálních dat z DAQ zařízení společně s obrazem. Viz. podporovaná DAQ zařízení.

Motion Detection Module:

Detekce pohybu v obrazu – generuje událost v programu StreamPix.

Multichannel Audio Recording Module:

Nahrávání zvuku z více zdrojů.

GPS with NMEA:

Ukládání informace o pozici ze zařízení GPS s podporou NMEA.

Accurate Time Source:

Umožňuje použití externího zdroje času IRIG A/B nebo GPS pro záznam časové značky až s mikrosekundovou přesností (záleží na zdroji signálu).

Camera sync Pulse Generator:

Umožňuje využít DAQ zařízení pro generování synchronizačního signálu pro kamery.

Line Scan Module:

Umožní kontinuální „vodopádové“ zobrazení obrazu z řádkové kamery a uložení jako sekvence 2D obrazů.

SimulPix:

Překrytí dvou obrazů a jejich uložené do nového obrazu.

Pre/Post Module:

Umožňuje zaznamenat část sekvence ještě před příchodem triggeru, nebo po něm.

Point-To-Point Caliper Module:

Měření vzdáleni mezi dvěma body v obrazu nebo rychlost pohybu objektu mezi dvěma obrazy.