Nacházíte se:    Hlavní strana   >   O produktech   >   Software pro záznam obrazu NorPix   >   StreamPix   >   Přídavné moduly zdarma

Přídavné moduly zdarma

Jedná se moduly, které jsou automaticky instalovány v základním balíku programu StreamPix. Některé moduly přidávají do obrazu další informaci, jiné například zobrazují aktuální stav obrazu a počítače.

Auto Delete:

Automaticky smaže sekvence nebo obrázky, které jsou starší než určený čas, nebo při dosažení limitní velikosti zaznamenaných dat či množství souborů. Velmi užitečné při automatickém provozu systému bez dozoru.

Average Image:

Průměrování obrazů v reálném čase (redukuje počet snímků za sekundu) nebo průběžné „rolling“ průměrování (zachovává počet snímků za seklundu).

Bitmap/Text Overlay:

Vložení bitmapy, loga nebo textu přímo do obrazu.

Time Overlay:

Vložení časové značky do obrázku.

Crosshair Overlay:

Vykreslení linky nebo vlasového kříže do obrazu.

Exposure Time Reader:

Vyčtení doby expozice z kamery a vložení jako textu do obrazu. Užitečné při používání režimu automatické expozice.

Histogram:

Zobrazení histogramu v reálném čase.

Image Merge:

Spojení obrazu ze dvou kamer (resp. Ze dvou pracovních prostorů) do jednoho.

Level:

Zobrazení celkové úrovně intenzity.

Live Histo:

Histogram zobrazující změnu úrovně šedé v čase.

LTC Overlay:

Vložení LTC (Linear Time Code) do obrazu – filmový průmysl.

Rotation:

Otočení obrazu o zadaný úhel v reálném čase.

Seq Disk Space:

Zobrazení zbývajícího místa na disku

Seq Histo:

Výpočet histogramu v reálném čase.

Sync Status Detector:

Zobrazení reálného stavu synchronizace – podle zdroje časového signálu (GPS, IRIG B, ...)

Video Out Module:

Možnost použití druhého monitoru pro zobrazení výstupu v celoobrazovkovém režimu.