Nacházíte se:    Hlavní strana   >   Technická podpora   >   Časté dotazy (FAQ)

Jak správně vytvořit part number ke kabelům GigE?

Part Number

Typ profilu

 • Standardní rozměry: 99 = V
 • Rozšířené rozměry: 116 = A

Typ konektoru: Konec “A”

 • 1 = Přímý
 • 2 = Vertikální se šroubky
 • 3 = Horizontální se šroubky
 • 4 = Přímý průmyslový IP67
 • 5 = Pravoúhlý dolů s úchytem
 • 6 = Vertikální pravoúhlý dolů se zapuštěnými šrouby
 • 7 = Horizontální pravoúhlý nahoru se šroubky
 • 8 = Horizontální pravoúhlý dolů se šroubky
 • 9 = Vertikální pravý výstup se šroubky
 • 10 = Vertikální levý výstup se šroubky
 • 11 = Horizontální pravý výstup se zapuštěnými šrouby
 • 12 = Horizontální levý výstup se zapuštěnými šrouby
 • 13 = M12 X-Coded 10Gig

Typ konektoru: Konec “A”

 • 1 = SSTP (CAT 6)
 • 2 = Průmyslový HIFLEX TIC-TOC (CAT 5e)
 • 3 = Prodloužená vzdálenost (CAT 6)
 • 4 = C-Track kabel (CAT 5e)
 • 5 = Robotický (CAT 5e)
 • 6 = 10Gig (CAT 6a)

Typ konektoru: Konec “B”

 • 1 = Přímý
 • 2 = Vertikální se šroubky
 • 3 = Horizontální se šroubky
 • 4 = Přímý průmyslový IP67
 • 5 = Pravoúhlý dolů s úchytem
 • 6 = Vertikální pravoúhlý dolů se zapuštěnými šrouby
 • 7 = Horizontální pravoúhlý nahoru se šroubky
 • 8 = Horizontální pravoúhlý dolů se šroubky
 • 9 = Vertikální pravý výstup se šroubky
 • 10 = Vertikální levý výstup se šroubky
 • 11 = Horizontální pravý výstup se zapuštěnými šrouby
 • 12 = Horizontální levý výstup se zapuštěnými šrouby
 • 13 = M12 X-Coded 10Gig

Délka v metrech

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 70, 75, 100

Informace

 • Kabely typu 1, 2, 4, 5 a 6 jsou vhodné pouze do 60 metrů
 • Typ kabelu 6 je vhodný pouze s konfiguracemi, které obsahují konektor 13
 • Pro konfigurace používající typ konektoru 6, 11, 12 s kabely typu 2, 4, 5 je rychlost Cat-5. Rychlost pro kabely typu 1 a 3 je Cat-5e
 • Konektor typu 13 není vhodný pro konektory 6, 11, 12

Co to je Thunderbolt?

Pokud si kladete otázku co technologie Thunderbolt má vlastně znamenat, budeme se snažit zde stručně odpovědět. Thunderbolt znamená rychlé komunikační rozhraní mezi jednotlivými prvky hardware. Na vývoji se podílel zejména Intel za technické podpory Apple, který je jako první zakomponoval do svých MacBooků již v roce 2011. Technologie je založena na konektoru DisplayPort od Apple a s nadsázkou řečeno – chová se jako externí sběrnice PCI Express. Díky dvoukanálové oboustranné komunikaci umožňuje propustnost až 40 Gb/s.

Thunderbolt specifikace:

 • Využívá rozhraní PCI Express 2.0 ×4 (max. 16 Gb/s)
 • Standardní propustnost po jednom kabelu až 10 Gb/s (20 Gb/s)
 • Thunderbolt řadič zvládne až 40 Gb/s (obousměrně, dvoukanálově)
 • Odezva je 8 ns
 • Maximální výkon 10 W
 • Lze připojit až 7 zařízení na jeden port
 • Umožňuje implementovat různé protokoly i optický přenos

Přesnost měření barevnou a černobílou kamerou

Pro přesná měření rozměrů je výhodnější použít černobílou kameru a monochromatické světlo. Jednočipové barevné kamery mají povrch senzoru pokryt tzv. Bayerovou maskou. Každý pixel snímán pouze jednu z barev červená, modrá nebo zelená. Informace o kompletní barvě v jednom pixelu se dopočítá z okolních pixelů. Proto u barevných kamer není možné měřit s pixelovou přesností. Tento jev nenastává u 3CCD kamer.

Rozdíl mezi klasickou barevnou a 3CCD kamerou

Jednočipové barevné kamery mají povrch senzoru pokryt tzv. Bayerovou maskou. Každý pixel snímá pouze jednu z barev červená, modrá nebo zelená. Informace o kompletní barvě v jednom pixelu se dopočítá z okolních pixelů. Proto u barevných kamer není možné měřit s pixelovou přesností. Naproti tomu 3CCD kamery obsahují fyzicky tři senzory. Světlo je k nim přiváděno pomocí optického hranolu s filtrovými vrstvami. Každý senzor zvlášť přijímá část barevného spektra (červená, modrá, zelená). Výsledkem je obraz s přesnou informací o barvě v každém pixelu bez dopočítávání.

Citlivost kamery

Citlivost kamery na světlo závisí na mhoha okolnostech. Obecně je citlivost přímo úměrná velikosti aktivní plochy pixelu. Důležitým parametrem je také kvantová efektivita, která udává poměr mezi počtem příchozích fotonů a počtem vybuzených elektronů. U moderních CCD senzorů se toto číslo pohybuje mezi 30% až 70%, přičemž vyšší je lepší. Citlivost dále závisí na šumu, vlnové délce, kapacitě buňky, atd. Problematice se věnuje samostatný článek (bude doplněno).

CMOS versus CCD

Rozdíl mezi technologií CCD a CMOS je hlavně ve způsobu, jakým je ze senzoru získávána obrazová informace.

Po skončení expozice jsou jednotlivé pixely nabity vybuzenými elektrony. Náboj je úměrný množství přijatého světla (počtu fotonů). U CCD senzorů dochází k "přelévání" náboje směrem k okrajům senzoru a jejich následnému transferu do A/D převodníku, kde dojde k jejich digitalizaci. U CMOS senzorů již každý pixel obsahuje svůj A/D převodník. Převod tak probíhá v jediném okamžiku.

Výhody a nevýhody:

CCD senzory mívají obecně nižší šum a lepší kvalitu obrazu. CMOS senzory však mohou dosahovat vysoké rychlosti snímkování, v extrémních případech až desítky tisíc snímků za sekundu.

U CCD senzorů může při přebuzení docházet k "rozlévání" náboje do okolních pixelů, což na výsledném obrazů vypadá jako vertikální čáry nebo jasné skvrny. U CMOS senzorů tento efekt nenastává.

Princip CCD:

Smearing u senzorů CCD:

Gigabitový ethernet nebo FireWire (IEEE1394)

IEEE1394 je jednoduché a deterministické komunikační rozhraní. Výhodou je možnost napájení kamery přímo z tohoto rozhraní. Nevýhodou je omezená délka na 10 m. Ve specifikaci B je rychlost komunikace až 800 Mb/s.

Gigabitový ethernet nabízí možnost připojení více kamer k jedné síťové kartě a délku metalické kabeláže až 100 m. Rychlost komunikace je až 1000 Mb/s. Pokud kamera podporuje napájení Power-over-ethernet (PoE), tak je možné ji napájet i z tohoto rozhraní. Nevýhodou je delší latence a nedeterministický způsob komunikace v síti. Tyto nevýhody však řeší standard GigE Vision.

Problematice se věnuje samostatný článek.

Co je GenICam

GenICam je název pro univerzální programové rozhraní pro kamery s různým komunikačním rozhraním a od různých výrobců. Z pohledu uživatele/programátora je pak jedno, s jakou kamerou pracuje.

Pokud program pro zpracování obrazu a komunikaci s kamerou podporuje technologii GenICam, tak je také kompatibilní se všemi kamerami, které tento standard podporují.

Single-tap, multi-tap u kamer s CCD senzorem

Režimy single-tap, double-tap, multi-tap atd. se týkají způsobu, jakým je vyčítána obrazová informace z CCD senzoru. Po skončení expozice obsahuje každý pixel (buňka) náboj, který je třeba přenést do A/D převodníku. Náboje se "přelévají" postupně z buňky do buňky, dokud nedosáhnou okraje senzoru. Odtud putují do A/D převodníku. Je jasné, že přesun velkého množství pixelů ke zpracování do jediného A/D převodníku potřebuje určitý čas. Proto výrobci rozdělují plochu senzoru do dvou a více segmentů, kterým jsou přiřazeny samostatné převodníky. K vyčtení dat z celého čipu dojde za kratší čas a tím se může zvýšit maximální frekvence snímání.

Závity pro připojení objektivu ke kameře

Název Hloubka Použití
C-mount 17.526 mm Maticové kamery, řádkové do 1k, objektivy
CS-mount 12.526 mm Zejména bezpečnostní kamery, širokoúhlé objektivy
F-mount (Nikon) 46.5 mm Řádkové kamery, maticové kamery s velkou plochou čipu
V-mount 16.0 mm Řádkové kamery, modulární makro objektivy
M42 x 1.0 20.0 mm (Basler) Řádkové kamery, modulární makro objektivy
M42 x 0.75 (T2) 55.0 mm Řádkové kamery, modulární makro objektivy

Zdroj: Datsheety a manuály kamer Basler

Nastavení Jumbo Frames na síťové kartě

Při komunikaci přes ethernet jsou data rozdělena do tzv. rámců. Rámec obsahuje jednak užitečná data, ale také režijní data (informace o cílové adrese, délku dat atd.). Maximální délka užitečných dat v rámci je 1500 B. Nastavení Jumbo Frame dovoluje nastavit delší rámec, a tím vyšší podíl užitečných dat na komunikaci.

Nastavení Jumbo Frames na síťové kartě

Otevřete nastavení síťové karty:

Nastavení síťové karty

Klikněte na tlačítko "Konfigurovat".

Nastaveni-jumbo-frames

Na záložce "Upřesnit" vyberte parametr "Jumbo rámec" (někdy nazvaný jako Rámec, Jumbo Packet a podobně), a nastavte nejvyšší hodnotu (např. 9KB MTU).