Nacházíte se:    Hlavní strana   >   Technická podpora   >   Seznam pojmů

Seznam pojmů

CCD - Charge-coupled device - je elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace.

CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor (Doplňující se kov-oxid-polovodič) je používaná na převážnou většinu integrovaných obvodů.

PoE - Power over Ethernet - je napájení po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti přivést napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem.

Camera Link - (CL) je sériový komunikační protokol vytvořený pro počítačové aplikace pro strojové vidění.

Ethernet - je název souhrnu technologií pro lokální počítačové sítě (LAN) z větší části standardizovaných jako IEEE 802.3, které používají kabely s kroucenou dvoulinkou, optické kabely (a dříve i koaxiální kabely) pro komunikaci přenosovými rychlostmi od 10 Mbit/s po 10 Gbit/s.

USB - Universal Serial Bus - je univerzální sériová sběrnice, moderní způsob připojení periferií k počítači.

API - Application Programming Interface (Aplikační programovací rozhraní) - nastavuje specifikace povolující aplikačnímu softwaru komunikovat s kamerou.

1080p - je soubor HDTV (High-definition television - televize s vysokým rozlišením) videorežimů s vysokým rozlišením, tzv. FullHD, které jsou charakterizovány 1080 horizontálními (vodorovnými) liniemi vertikálního (svislého) rozlišení a progresivním skenováním.

720p - je soubor HDTV (High-definition television - televize s vysokým rozlišením) videorežimů s vysokým rozlišením, tzv. HDReady, které jsou charakterizovány 720 horizontálními (vodorovnými) liniemi vertikálního (svislého) rozlišení a progresivním skenováním.

Dynamic Range - Dynamický rozsah je poměr mezi nejmenší a největší hodnotou fyzikální veličiny, která se v daném případě může objevit.

EMVA - The European Machine Vision Association - Evropská Asociace strojového vidění - je sdružení firem a společností zapojených do strojového vidění a standardizaci v této oblasti.

Frame Grabber - Elektronické zařízení instalované v počítači pro propojení ke kameře.

Image Sensor - Obrazový senzor - Elektronické zařízení, která obsahuje velké množství malých světlo citlivých oblastí (pixelů), kde fotony generují elektrické náboje, které jsou převedeny na elektrický signál.

Interlaced scan - Čtením z obrazového snímače nebo aktualizací obrazového rámce dochází střídavým způsobem pro liché a sudé horizontální řádky pixelů.

Internet Protocol - je hlavní komunikační protokol používaný pro přenos datagramů (paketů) přes propojené sítě využívající Internet Protocol Suite.

Internet Protocol Address - Unikátní adresa v síti

OEM - Original Equipment Manufacturer

Sensor - Elektronické zařízení, která obsahuje velké množství malých světlo citlivých oblastí (pixelů), kde fotony generují elektrické náboje, které jsou převedeny na elektrický signál.

Signal-to-Noise Ratio - Opatření, které porovnává úroveň požadovaného signálu k úrovni šumu pozadí.

TCP - Transmission Control Protocol

VoIP - Voice over IP - Hlas přes Internet Protokol